pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
king9-2564-5dec

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และยังถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

More

aword-iwis-2021-gold

รางวัลการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show (IWIS 2021)


แสดงความยินดีกับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show - IWIS 2021… International Warsaw Invention Show (IWIS 2021 )

More

aword-iwis-2021-silver

รางวัลการแข่งขันโครงงาน และนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show - IWIS 2021


แสดงความยินดีกับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show - IWIS 2021… International Warsaw Invention Show IWIS 2021

More

aword-iwis-2021-1

รางวัลการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show - IWIS 2021


ยินดีกับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show - IWIS 2021… International Warsaw Invention Show - IWIS 2021

More

aword-inova-2021-silver3

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021


ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

More

aword-inova-2021-silver2

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021


ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

More

aword-inova-2021-silver1

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021


ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

More

aword-inova-2021-gold

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021


ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

More

aword-olympiad-astronomy-silver

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2564

More

aword-olympiad-astronomy-1

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2564

More

Next More
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสคร ระบบจัดการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Distance Learning Information Technology มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนประชารัฐ

ข่าวเด่น

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

activity-loykatong-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564…

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง

โพสเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2564

activity-dep-dir-assessment-2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2564

addmission-shift-m4-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเลือนการสอบเข้า ม.4 รอบแรก…

โพสเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2564

activity-tutoring-2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมความรู้เตรียมสู่มหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ “แนะเตรียม…

โพสเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2564

activity-atk-2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรอย่างเข้มด้วยการตรวจ ATK ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2564

activity-show-in-kickoff-palangsib

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมการจัดนิทัศการในงาน คิกออฟ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2564

activity-vaccine-pfizer-4

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครั้งที่ 4

โพสเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2564

student-news-teaching-learning-guide-2-2564

กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสเมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2564

activity-vaccine-pfizer-3

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครั้งที่ 3

โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2564

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

addmission-shift-m4-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเลือนการสอบเข้า ม.4 รอบแรก…

โพสเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2564

admission-m1-2564

การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดเปิดรับสมัครวันที่…

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

 admission-news-m4-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564

รางวัลและเกียรติยศ

awords-olympiad-astronomy-18

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2564

รางวัลเกียรติคุณประกาศ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายพุทธรัก กลิ่นจำปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

รางวัลเหรียญเงิน

ในระดัยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายณฐพงศ์ สาระบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โพสเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564 12 254 อ่านต่อ >>
aword-science-kku-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

aword-IYIA2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 1 เหรียญทอง…

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

แสดงยินดีกับรางวัลการนำเสนอโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1

แสดงยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนในการนำเสนอโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2564

aword-iwis-2021

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show…

โพสเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2564

aword-inova-2021

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

โพสเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564

โครงงานนักเรียน

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โครงงานเครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 13 148 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA
ITA ITA

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย