pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

More

aword-slide-GPSC-2019

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

More

aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest


ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ และนายณภัทร พ่อบุตรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest

More

Next More

ข่าวเด่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก…

โพสเมื่อ: 21 ธันวาคม 2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำ

โพสเมื่อ: 15 มกราคม 2564

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง

โพสเมื่อ: 8 มกราคม 2564

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก

โพสเมื่อ: 6 มกราคม 2564

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสเมื่อ: 2 มกราคม 2564

activity-pcshsm-games-2020

การแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 30 ธันวาคม 2563

activity-teaching-guide-secondary-2-2563

การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 28 ธันวาคม 2563

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

โพสเมื่อ: 7 ธันวาคม 2563

activity-king9-2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสเมื่อ: 5 ธันวาคม 2563

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง

โพสเมื่อ: 8 มกราคม 2564

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก

โพสเมื่อ: 6 มกราคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก

โพสเมื่อ: 21 ธันวาคม 2563

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2563

รางวัลและเกียรติยศ

award-sst-msm-science-aword-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563 15 273 อ่านต่อ >>
aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

aword-sci-project-ne-npu-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

aword-2-science-project-snru-2020

ยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

aword-first-round-ysc2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ จำนวน 3,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์…

โพสเมื่อ: 3 ธันวาคม 2563

aword-3-awords-IYIA2020

ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

aword-silver-TYSF-2020

ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย