ลงทะเบียนศิษย์เก่า-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า

kaesad

ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข้อมูลที่ทางโรงเรียนต้องการ เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในระบุตัวตน การติดต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เท่านั้น

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามตวามเป็นจริง


หมายเหตุ: ช่องที่มีเครื่องหมาย ( * ) เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ หากไม่กรอกข้อมูล ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


 *เช่น นาย,นางสาว
 *
 *
 * 13 หลัก
เช่น 24
 *เช่น 01/08/1983

*(ใส่เฉพาะ บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, หมู่ที่, ถนน, ซอย)
 *เช่น 40000
 *เช่น 088-37799XX
 *เช่น admin@pccm.ac.th
 *

ข้อมูลการทำงาน

 
 
 
 บ้าน, มือถือ

ข้อมูลการศึกษา

 *เช่น 2538

ถ้าท่านทราบโปรดระบุ

*กรุณาเลือก
 *เช่น ร่นที่ 5 ให้กรอกเลข 5

ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
 

ข้อมูลผู้ใช้


*ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ตัวขึ้นไป เช่น khanchai

*มากกว่า 4 หลัก
  

 ระบบได้พบ IP Address ของท่านแล้ว :44.200.194.255

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  34  ครั้ง
  • เดือนนี้:  20,208  ครั้ง
  • ปีนี้:  424,757  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,500,174  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย