โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายสุพรม   ปัททุม

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คอ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์

e-mail: p.suprom@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นางเบญจรัตน์   สุคำภา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 นางสาวทัศนีย์   โคตรพรม

ค.บ.(เกียรตินิยม)วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นายวีระศักดิ์   พันที

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

 

นางสาววัชรีพร   เชื้อกุณะ

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นางสาวดวงนารี   อินปาว

วท.บ.ชีววิทยา

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(สาขาฟิสิกส์)

นายสมคิด   รูปเหมาะ

ค.บ.ฟิสิกส์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

นางสาวพรพิทักษ์   คนหาญ

ค.บ.ฟิสิกส์

วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นายนิวัฒน์   วรสาร

วท.บ.ฟิสิกส์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

กศ.ม.การอุดมศึกษา

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นายเอกชัย   หมื่นชัย

ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวทัศติมา   เนตรคุณ

ค.บ.ฟิสิกส์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นายวุฒิชัย   ปูคะธรรม

วท.บ.ฟิสิกส์

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(สาขาฟิสิกส์)

นายสุรศักดิ์   มีศิริ

วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมี

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

หัวหน้าโครงการ้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์   แสงเจริญ

กศ.บ.เคมี

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นางมีนารัตน์   วงศ์เสน่ห์

วท.บ.เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

   

นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา

วท.บ.(เกียรตินิยม)เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(การสอนเคมี)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นายประสิทธิ์   ภูหัวไร่

วท.บ.เคมี

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวพัชราภรณ์   วิชาสาร

วท.บ.เคมี

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

นางสาวดวงดาว   มงคลสวัสดิ์

ค.บ.ชีววิทยา

วทม.วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

นายอนุทิน   พยุงวงษ์

วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา

ป.บัณฑิตทางการสอน

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นายบารเมษฐ   สิมพร

วท.บ.(เกียรตินิยม)ชีววิทยา

ป.บัณฑิตทางการสอน

วท.ม.ชีววิทยาสำหรับครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นางสาวยุภาวดี   บุษบงค์

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นางสาวณัฐกชนันท์   ทองคำ

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

  


 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่: 30 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: science
 แก้ไขล่าสุด:  :23   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 9028 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
21594รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..5372กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..15716ติดต่อเรา..5512กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..4573กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..3939กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..5066กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..5523กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..6330กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..5806กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..7232กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..9029กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..3489ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4275แคแสดคืนถิ่น2557..4625ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2013กระดานข่าวEducationHub..2033กิจกรรมEducationHub..27207หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..3283ข้อมูลครูและบุคลากร..2025ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  367  ครั้ง
 • เดือนนี้:  0  ครั้ง
 • ปีนี้:  787  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,506,818  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย