โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ที่ตั้ง: 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย
ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์: 042-660442, 042-660444, 042-660445
โทรสาร(Fax): 042-660444 ต่อ 104 
อีเมล์: pccmdh@hotmail.com

   

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

เบอร์ภายใน ชื่อหน่วยงาน/บุคคล ภายใน
101 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
102 กลุ่มวิชาการ
103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
104 กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
106 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
108 งานอาคารและสถานที่
109  ประชาสัมพันธ์
110 ห้องผู้อำนวยการ 
111 ห้องรอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
112 ห้องรอง ผอ.กลุ่มวิชาการ
113 กลุ่มกิจการนักเรียน
114 ห้องรอง ผอ.กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
115 ห้องรอง ผอ.กลุ่มกิจการนักเรียน 
118 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
127 สำนักงานโครงการ Education Hub
131 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
136 ห้องวิทย์ ม.ต้น
138 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 ห้องปกิบัติการเคมี
140 หอสมุด
142 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 ห้องโสตฯ
147 ห้องแนะแนว
148 เครื่องโทรสาร (Fax)
042-660443  กิจการนักเรียน

 

ลำดับที่: 39 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: article39
 แก้ไขล่าสุด:  :15   กรกฎาคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 7620 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,716  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย