โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 

นายปริญญา ธรเสนา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

นายสมชัย อุมะวรรณ
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

  

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นายยงยุทธ   สายคง

ประธานกรรมการ

นายละม้าย  กิตติพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสวก  กลางประพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมลัยรัก  ทองผา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัฐพร  ก้อนคำ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสุพรม  ปัททุม

ผู้แทนครู

นางติ๋ม  คำพิลา 

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสกล  รักสัตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเทพย์  เซียสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพายัพ  ไตรยวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรัตน์  คำพิลา

ผู้แทนองกรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายประยนต์  ชาธิราช

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายเชษฐ์  พานิชสมบัติ

ผู้แทนผู้ปกครอง

   

นายชาตรี   ประดุจชนม์

กรรมการและเลขานุการ


 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่: 10 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: board3
 แก้ไขล่าสุด:  :13   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2026 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,917  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย