โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ที่ปรึกษา
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ที่ปรึกษา 
 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา
นายสุรพล นิติไกรพจน์
ที่ปรึกษา 
 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
รองประธานกรรมการ
 นางสาววีณา อัครธรรม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการ

 1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธานกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายธงชัย ชิวปรีชา

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัตกรรมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการและเลขานุการ

 1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่: 8 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: board1
 แก้ไขล่าสุด:  :14   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 5935 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,919  ครั้ง
 • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
 • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย