โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ที่ปรึกษา
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ที่ปรึกษา 
 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา
นายสุรพล นิติไกรพจน์
ที่ปรึกษา 
 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
รองประธานกรรมการ
 นางสาววีณา อัครธรรม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการ

 1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธานกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายธงชัย ชิวปรีชา

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัตกรรมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการและเลขานุการ

 1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่: 8 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: board1
 แก้ไขล่าสุด:  :14   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 10706 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
23710รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..6405กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..17676ติดต่อเรา..6615กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..5496กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..4809กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..6241กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..6549กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..7464กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..6901กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..8536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..10659กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..4083ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4974แคแสดคืนถิ่น2557..5374ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2551กระดานข่าวEducationHub..2608กิจกรรมEducationHub..29481หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5424ข้อมูลครูและบุคลากร..2619ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  2,116  ครั้ง
 • เดือนนี้:  18,084  ครั้ง
 • ปีนี้:  422,633  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  8,498,050  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย