โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงาน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

    รวม

ผู้บริหาร

-

5

-

5

วิทยาศาสตร์

13

11

-

24

คณิตศาสตร์

3

10

-

13

ภาษาต่างประเทศ

5

5

1

11

สุขศึกษาฯ

1

2

-

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

2

-

6

สังคมศึกษาฯ

3

5

-

8

ภาษาไทย

4

2

-

6

ศิลปศึกษา

2

1

-

3

กลุ่มสนับสนุนการเรียนรู้

18

1

-

19

กลุ่มกิจการนักเรียน

18

1

-

19

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

-

-

-

-

รวม

71

45

1

117

 


 

ปีการศึกษา 2559

กลุ่มงาน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

    รวม

ผู้บริหาร

-

5

-

5

วิทยาศาสตร์

16

9

-

25

คณิตศาสตร์

5

7

-

12

ภาษาต่างประเทศ

5

5

1

11

สุขศึกษาฯ

1

3

-

4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3

2

-

5

สังคมศึกษาฯ

3

6

-

9

ภาษาไทย

6

1

-

7

ศิลปศึกษา

2

1

-

3

กลุ่มสนับสนุนการเรียนรู้

17

1

-

18

กลุ่มกิจการนักเรียน

18

2

-

20

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

-

-

-

-

ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่น

1

-

-

1

รวม

77

42

1

120

 

 

รวม ทั้งหมด 120 คน


 

ปีการศึกษา 2558

กลุ่มงาน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

    รวม

ผู้บริหาร

-

5

-

5

วิทยาศาสตร์

17

8

-

25

คณิตศาสตร์

7

8

-

15

ภาษาต่างประเทศ

14

3

3

20

สุขศึกษาฯ

2

2

-

4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

5

-

7

สังคมศึกษาฯ

6

3

-

9

ภาษาไทย

6

1

-

7

ศิลปศึกษา

2

1

-

3

กลุ่มสนับสนุนการเรียนรู้

13

-

-

13

กลุ่มกิจการนักเรียน

15

-

-

15

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

2

-

-

2

ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่น

1

-

-

1

รวม

87

36

3

126

 

รวม ทั้งหมด 126 คน 


 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่: 18 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: personalinfo
 แก้ไขล่าสุด:  :23   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2870 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,895  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย