โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนค่ายโอลิมปิคคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน

ศูนย์ค่ายโอลิมปิคคอมพิวเตอร์ สอวน.อุบลราชธานี

เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ

ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ค่ายโอลิมปิคคอมพิวเตอร์ สอวน.อุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้

1. นายปกรณ์ ลิ้มวัฒนา  
2. เด็กชายประชา พรมท้าว  
3. นางสาวสิริภราด์ กิ่งจันทร์ 
4. นายไชยานนท์ วาจาสัตย์ 
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ซาเหลา 
6. นายนิติกร เถาโต  

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ กรุณาดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองที่เว็บไซต์http://www.sci.ubu.ac.th พร้อมส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตแล้วมารายตัว ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อเข้าค่ายติวเข้มก่อนการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่: 195 หมวดหมู่: โอลิมปิควิชาการ alias: 2015041703
 แก้ไขล่าสุด:  :19   พฤษภาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1234 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,954  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย