โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิคเคมีระดับชาติครั้งที่11

       แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 11 The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad (11th TChO) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

นายปรินทร์   แก้วดีวงษ์  รางวัลเหรียญทองเคมีโอลิมปิค

นายศตวัฒน์   งามพัตราพันธุ์  รางวัลเหรียญทองเคมีโอลิมปิค

นายจิรภัทร   รุ่งหิรัญกนก   รางวัลเหรียญทองแดง

นายธนาธิป   พระภูมิจำนวค์  รางวัลเหรียญทองแดง

นายปรินทร์   แก้วดัวงษ์   รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 220 หมวดหมู่: โอลิมปิควิชาการ alias: 2015061701
 แก้ไขล่าสุด:  :22   กันยายน   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2234 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,923  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย