โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นม.1,ม.4ปีการศึกษา2559

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hub ม.1 และ ม.4

          การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hubชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559 และเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hubชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับนักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10–12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 (ช่วงที่ 1 )  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาค่ายเตรียมความพร้อม การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hubชั้น ม.1,ม.4  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร

วันที่ 8–9 พฤษภาคม  2559

 1. การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันแรกและชุดสุภาพ(กางเกงขายาว)จำนวน 2 ชุด สำหรับเข้าร่วม กิจกรรมในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559
 2. ชุดนอน จำนวน 2 ชุด สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559
 3. เสื้อคอกลมสีขาว จำนวน 2 ตัว    
 4. รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะ
 5. 5. ให้นักเรียนนำผ้าห่ม หมอน ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ ยารักษาโรคประจำตัวและอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆมาเอง
 6. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ)

 

 (ช่วงที่ 2) การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hub ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร วันที่ 10–12  พฤษภาคม  2559

 1. การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันแรกและชุดสุภาพ(กางเกงขายาว) สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559           
 1. ชุดนอน จำนวน 3 ชุดสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559    
 2. เสื้อคอกลมสีขาว กางเกงวอร์ม จำนวน 3 ชุด          
 3. รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะ
 4. ให้นักเรียนนำผ้าห่ม หมอน ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ ยาประจำตัว และอุปกรณ์ส่วนตัวอื่น ๆ มาเอง
 5. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ)]

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ Education Hubชั้น ม.1,ม.4  ปีการศึกษา 2559  143 kB  

 


 

กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1, ม.4  ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

        การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าค่ายดังนี้

 1. การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันแรกและชุดสุภาพ (กางเกงขายาว) จำนวน 3 ชุด
 2. ชุดนอน จำนวน 2 ชุด
 3. เสื้อคอกลมสีขาวและกางเกงวอร์ม จำนวน 3 ชุด    
 4. รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะ
 5. ให้นักเรียนนำผ้าห่ม หมอน ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ ยารักษาโรคประจำตัวและอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆมาเอง
 6. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)  57 kB  

 

 


 


เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 344 หมวดหมู่: ข่าวสำหรับนักเรียน alias: 2016042102
 แก้ไขล่าสุด:  :13   พฤษภาคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2733 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
240แจ้งปรับปรุงแก้ไขตารางสอนครู-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561..... 617แจ้งปรับปรุงแก้ไขตารางเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561..... 637ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนAและBภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561.....505ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา-2/2561..773แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561..787แจ้งตารางสอนครู-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561..2344แจ้งตารางเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2561..3016แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่1/2561..1557ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2561..1457กำหนดการค่ายปรับพื้นฐานPre-lessoninEducationHub2018..2822กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ-EducationHub-ชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2561..1262ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา2/2560..2959แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่2/2560..1070ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2560..3553ประกาศ-แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียน-สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5869แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่1/2560..1636กำหนดการค่ายปรับพื้นฐานPre-lessoninEducationHub2017..5618กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2560..1724แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัวสำหรับนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2560..833ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา2/2559.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  37  ครั้ง
 • เดือนนี้:  54,938  ครั้ง
 • ปีนี้:  685,946  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  4,601,223  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย