โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 นักเรียนชั้น-ม.2-ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการGlobalNaturalHistoryDay2016-ณ-เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ Global Natural History Day 2016-ณ-เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

       เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน ที่ผ่านมา เด็กชายชวกร โพธาราม และเด็กชายอรรคชัย จุลนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าร่วมประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

       ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ Global Natural History Day 2016 ณ Shanghai Science and Technology Museum เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

       ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเคมีของน้ำที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแมงกะพรุนน้ำจืด (Craspedacusta sinensis ) กรณีศึกษาแก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนางสาวยุภาวดี บุษบงค์


เขียน: ขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์

 

ลำดับที่: 355 หมวดหมู่: ผลงานนักเรียน alias: 2016061001
 แก้ไขล่าสุด:  :1   สิงหาคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1312 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,712  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย