ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 13865
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2964
ติดต่อเรา 12079
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3310
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2775
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2334
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3038
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3341
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4159
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3842
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4602
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5881
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2558
แคแสดคืนถิ่น 2557 2781
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3060
กระดานข่าว Education Hub 1038
กิจกรรม Education Hub 1121
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21846
ข้อมูลครูและบุคลากร 1208
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1049
เกี่ยวกับ Education Hub 1012
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2326
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3114
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4936
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5137
กลุ่มกิจการนักเรียน 4348
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2758
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2915
กลุ่มวิชาการ 4427
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6233
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2804
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2830
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2300
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7129
เพลงมาร์ชโรงเรียน 10730
วีดีโอกิจกรรม 7094
แผนผังโรงเรียน 9888
ภูมิทัศน์ 9062
พันธกิจ 6775
วิสัยทัศน์ 7859
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15001

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  253  ครั้ง
  • เดือนนี้:  90,238  ครั้ง
  • ปีนี้:  740,352  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,465,719  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย