ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 11031
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2145
ติดต่อเรา 9970
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 2524
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2189
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1882
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2459
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2634
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3391
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3195
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3750
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4858
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2316
แคแสดคืนถิ่น 2557 2415
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2625
กระดานข่าว Education Hub 799
กิจกรรม Education Hub 859
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18922
ข้อมูลครูและบุคลากร 834
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 770
เกี่ยวกับ Education Hub 839
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 1706
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2592
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 3912
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4315
กลุ่มกิจการนักเรียน 3548
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2254
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2276
กลุ่มวิชาการ 3557
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5283
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2370
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2436
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1896
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6546
เพลงมาร์ชโรงเรียน 9066
วีดีโอกิจกรรม 6584
แผนผังโรงเรียน 8930
ภูมิทัศน์ 8318
พันธกิจ 6210
วิสัยทัศน์ 7204
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 13116

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  3,226  ครั้ง
  • เดือนนี้:  22,940  ครั้ง
  • ปีนี้:  653,948  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,569,225  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย