ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 14270
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3126
ติดต่อเรา 12442
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3482
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2917
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2456
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3172
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3506
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4335
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4008
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4792
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6099
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2598
แคแสดคืนถิ่น 2557 2900
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3174
กระดานข่าว Education Hub 1062
กิจกรรม Education Hub 1147
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22446
ข้อมูลครูและบุคลากร 1250
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1082
เกี่ยวกับ Education Hub 1031
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2431
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3243
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5131
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5341
กลุ่มกิจการนักเรียน 4584
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2878
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3065
กลุ่มวิชาการ 4616
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6428
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2927
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2952
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2407
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7271
เพลงมาร์ชโรงเรียน 10876
วีดีโอกิจกรรม 7214
แผนผังโรงเรียน 10082
ภูมิทัศน์ 9221
พันธกิจ 6911
วิสัยทัศน์ 8011
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15325

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  120  ครั้ง
  • เดือนนี้:  27,965  ครั้ง
  • ปีนี้:  867,302  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,592,669  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย