ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 16845
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3875
ติดต่อเรา 13303
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4170
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3502
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2946
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3872
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4176
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5017
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4623
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5558
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6970
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2847
แคแสดคืนถิ่น 2557 3407
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3691
กระดานข่าว Education Hub 1320
กิจกรรม Education Hub 1384
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23878
ข้อมูลครูและบุคลากร 1600
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1337
เกี่ยวกับ Education Hub 1207
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2949
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3836
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5884
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6011
กลุ่มกิจการนักเรียน 5296
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3508
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3747
กลุ่มวิชาการ 5487
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7276
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3448
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3479
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2864
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7893
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11931
วีดีโอกิจกรรม 7777
แผนผังโรงเรียน 10840
ภูมิทัศน์ 9791
พันธกิจ 7450
วิสัยทัศน์ 8582
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16443

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,280  ครั้ง
  • เดือนนี้:  34,760  ครั้ง
  • ปีนี้:  443,995  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,207,248  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย