ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 12805
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2746
ติดต่อเรา 11395
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3143
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2623
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2244
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2911
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3167
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3990
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3674
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4412
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5644
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2493
แคแสดคืนถิ่น 2557 2689
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2955
กระดานข่าว Education Hub 990
กิจกรรม Education Hub 1070
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21154
ข้อมูลครูและบุคลากร 1123
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 990
เกี่ยวกับ Education Hub 978
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2256
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2970
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4648
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4944
กลุ่มกิจการนักเรียน 4201
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2621
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2782
กลุ่มวิชาการ 4238
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5965
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2694
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2740
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2206
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6983
เพลงมาร์ชโรงเรียน 10188
วีดีโอกิจกรรม 6933
แผนผังโรงเรียน 9549
ภูมิทัศน์ 8843
พันธกิจ 6625
วิสัยทัศน์ 7693
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 14397

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,186  ครั้ง
  • เดือนนี้:  39,951  ครั้ง
  • ปีนี้:  436,175  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,161,542  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย