ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 22551
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5750
ติดต่อเรา 16514
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5892
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4952
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4283
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5430
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5924
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6740
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6188
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7763
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9687
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3716
แคแสดคืนถิ่น 2557 4534
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4898
กระดานข่าว Education Hub 2200
กิจกรรม Education Hub 2241
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28113
ข้อมูลครูและบุคลากร 4176
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 2234
เกี่ยวกับ Education Hub 1796
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 4072
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 5267
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7425
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7846
กลุ่มกิจการนักเรียน 6975
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4963
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5578
กลุ่มวิชาการ 7533
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9889
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4804
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4875
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4628
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 10117
เพลงมาร์ชโรงเรียน 19758
วีดีโอกิจกรรม 9709
แผนผังโรงเรียน 13518
ภูมิทัศน์ 11926
พันธกิจ 9258
วิสัยทัศน์ 10665
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2127

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  146  ครั้ง
  • เดือนนี้:  48,524  ครั้ง
  • ปีนี้:  300,346  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,806,377  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย