ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan(PCSHS)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 10477
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 1979
ติดต่อเรา 9583
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 2359
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2078
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1754
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2326
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2513
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3228
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3071
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3581
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4653
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2260
แคแสดคืนถิ่น 2557 2360
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2530
กระดานข่าว Education Hub 749
กิจกรรม Education Hub 802
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18378
ข้อมูลครูและบุคลากร 764
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 716
เกี่ยวกับ Education Hub 778
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 1620
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2475
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 3727
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4123
กลุ่มกิจการนักเรียน 3353
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2154
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2128
กลุ่มวิชาการ 3358
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5086
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2291
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2354
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1812
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6424
เพลงมาร์ชโรงเรียน 8934
วีดีโอกิจกรรม 6468
แผนผังโรงเรียน 8730
ภูมิทัศน์ 8137
พันธกิจ 6086
วิสัยทัศน์ 7043
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 12782

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  162  ครั้ง
  • เดือนนี้:  33,447  ครั้ง
  • ปีนี้:  503,550  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,418,827  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย