ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 19686
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 4781
ติดต่อเรา 14771
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4980
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4126
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3508
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4624
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5037
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5797
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5352
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6605
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8197
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3214
แคแสดคืนถิ่น 2557 3946
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4261
กระดานข่าว Education Hub 1738
กิจกรรม Education Hub 1739
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25530
ข้อมูลครูและบุคลากร 2416
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1720
เกี่ยวกับ Education Hub 1453
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3500
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4504
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6689
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6831
กลุ่มกิจการนักเรียน 6044
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4236
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4614
กลุ่มวิชาการ 6463
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 8613
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4041
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4188
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3846
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9131
เพลงมาร์ชโรงเรียน 14728
วีดีโอกิจกรรม 8857
แผนผังโรงเรียน 12233
ภูมิทัศน์ 10947
พันธกิจ 8478
วิสัยทัศน์ 9717
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 18612

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,674  ครั้ง
  • เดือนนี้:  38,398  ครั้ง
  • ปีนี้:  0  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,998,737  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย