ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 17334
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 4014
ติดต่อเรา 13523
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4306
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3606
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3036
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4018
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4323
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5155
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4758
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5727
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7157
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2899
แคแสดคืนถิ่น 2557 3503
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3797
กระดานข่าว Education Hub 1431
กิจกรรม Education Hub 1441
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24150
ข้อมูลครูและบุคลากร 1685
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1396
เกี่ยวกับ Education Hub 1237
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3039
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3964
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6018
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6144
กลุ่มกิจการนักเรียน 5421
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3633
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3899
กลุ่มวิชาการ 5688
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7453
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3541
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3600
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2972
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 8062
เพลงมาร์ชโรงเรียน 12282
วีดีโอกิจกรรม 7914
แผนผังโรงเรียน 10996
ภูมิทัศน์ 9913
พันธกิจ 7583
วิสัยทัศน์ 8717
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16679

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  106  ครั้ง
  • เดือนนี้:  6,532  ครั้ง
  • ปีนี้:  564,082  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,327,335  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย