ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 19220
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 4602
ติดต่อเรา 14509
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4830
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4008
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3399
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4489
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4861
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5647
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5211
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6419
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7934
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3154
แคแสดคืนถิ่น 2557 3858
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4168
กระดานข่าว Education Hub 1678
กิจกรรม Education Hub 1678
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25227
ข้อมูลครูและบุคลากร 2194
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1655
เกี่ยวกับ Education Hub 1412
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3397
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4381
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6547
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6668
กลุ่มกิจการนักเรียน 5907
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4090
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4458
กลุ่มวิชาการ 6301
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 8298
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3895
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4078
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3555
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 8811
เพลงมาร์ชโรงเรียน 13843
วีดีโอกิจกรรม 8561
แผนผังโรงเรียน 11827
ภูมิทัศน์ 10580
พันธกิจ 8195
วิสัยทัศน์ 9378
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 17997

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  893  ครั้ง
  • เดือนนี้:  26,771  ครั้ง
  • ปีนี้:  456,338  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,853,443  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย