ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 14829
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3319
ติดต่อเรา 12729
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3659
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3079
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2594
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3350
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3660
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4518
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4152
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4971
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6328
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2644
แคแสดคืนถิ่น 2557 3036
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3309
กระดานข่าว Education Hub 1111
กิจกรรม Education Hub 1190
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22891
ข้อมูลครูและบุคลากร 1313
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1132
เกี่ยวกับ Education Hub 1063
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2562
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3401
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5348
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5526
กลุ่มกิจการนักเรียน 4817
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3062
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3240
กลุ่มวิชาการ 4865
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6644
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3074
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3083
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2533
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7439
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11114
วีดีโอกิจกรรม 7366
แผนผังโรงเรียน 10328
ภูมิทัศน์ 9385
พันธกิจ 7054
วิสัยทัศน์ 8163
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15642

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  101  ครั้ง
  • เดือนนี้:  39,744  ครั้ง
  • ปีนี้:  0  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,749,341  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย