ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 20489
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5020
ติดต่อเรา 15147
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5222
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4316
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3700
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4835
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5268
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6028
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5566
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6900
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8561
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3330
แคแสดคืนถิ่น 2557 4092
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4422
กระดานข่าว Education Hub 1856
กิจกรรม Education Hub 1848
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26253
ข้อมูลครูและบุคลากร 2775
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1848
เกี่ยวกับ Education Hub 1545
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3651
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4706
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6873
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7125
กลุ่มกิจการนักเรียน 6239
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4438
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4862
กลุ่มวิชาการ 6751
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9045
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4260
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4357
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4188
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9534
เพลงมาร์ชโรงเรียน 15963
วีดีโอกิจกรรม 9217
แผนผังโรงเรียน 12739
ภูมิทัศน์ 11361
พันธกิจ 8829
วิสัยทัศน์ 10115
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 19396

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  619  ครั้ง
  • เดือนนี้:  32,612  ครั้ง
  • ปีนี้:  224,933  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,230,544  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย