ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 11706
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2329
ติดต่อเรา 10525
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 2719
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2343
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2026
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2592
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2810
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3596
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3367
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3983
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5147
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2375
แคแสดคืนถิ่น 2557 2521
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2748
กระดานข่าว Education Hub 878
กิจกรรม Education Hub 940
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19785
ข้อมูลครูและบุคลากร 924
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 856
เกี่ยวกับ Education Hub 888
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 1934
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2737
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4149
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4570
กลุ่มกิจการนักเรียน 3791
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2385
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2457
กลุ่มวิชาการ 3785
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5528
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2481
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2541
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2013
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6698
เพลงมาร์ชโรงเรียน 9243
วีดีโอกิจกรรม 6713
แผนผังโรงเรียน 9153
ภูมิทัศน์ 8522
พันธกิจ 6354
วิสัยทัศน์ 7365
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 13540

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  3,868  ครั้ง
  • เดือนนี้:  64,653  ครั้ง
  • ปีนี้:  68,360  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,793,727  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย