ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 16337
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3727
ติดต่อเรา 13109
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3993
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3381
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2843
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3693
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4013
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4867
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4486
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5386
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6800
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2785
แคแสดคืนถิ่น 2557 3299
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3575
กระดานข่าว Education Hub 1255
กิจกรรม Education Hub 1320
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23572
ข้อมูลครูและบุคลากร 1476
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1269
เกี่ยวกับ Education Hub 1157
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2836
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3708
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5705
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5867
กลุ่มกิจการนักเรียน 5147
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3370
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3567
กลุ่มวิชาการ 5276
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7050
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3327
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3339
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2762
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7743
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11509
วีดีโอกิจกรรม 7663
แผนผังโรงเรียน 10680
ภูมิทัศน์ 9661
พันธกิจ 7326
วิสัยทัศน์ 8441
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16211

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,600  ครั้ง
  • เดือนนี้:  21,510  ครั้ง
  • ปีนี้:  291,951  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,055,204  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย