ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 12424
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2562
ติดต่อเรา 11048
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 2980
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2519
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2166
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2801
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3029
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3852
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3553
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4258
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5464
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2441
แคแสดคืนถิ่น 2557 2619
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2861
กระดานข่าว Education Hub 946
กิจกรรม Education Hub 1021
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20750
ข้อมูลครูและบุคลากร 1040
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 939
เกี่ยวกับ Education Hub 938
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2177
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2880
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4455
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4805
กลุ่มกิจการนักเรียน 4052
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2525
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2655
กลุ่มวิชาการ 4071
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5778
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2602
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2656
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2125
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6854
เพลงมาร์ชโรงเรียน 9781
วีดีโอกิจกรรม 6849
แผนผังโรงเรียน 9407
ภูมิทัศน์ 8720
พันธกิจ 6516
วิสัยทัศน์ 7570
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 14032

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  2,436  ครั้ง
  • เดือนนี้:  66,471  ครั้ง
  • ปีนี้:  298,077  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,023,444  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย