ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 23382
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 6222
ติดต่อเรา 17296
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 6382
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5355
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4655
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5976
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6379
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7156
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6635
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8300
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10334
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3985
แคแสดคืนถิ่น 2557 4854
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5246
กระดานข่าว Education Hub 2462
กิจกรรม Education Hub 2521
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29026
ข้อมูลครูและบุคลากร 5043
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 2519
เกี่ยวกับ Education Hub 1967
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 4428
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 5647
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7775
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 8298
กลุ่มกิจการนักเรียน 7371
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 5325
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6105
กลุ่มวิชาการ 7984
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 10356
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 5142
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5289
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4996
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 10551
เพลงมาร์ชโรงเรียน 20945
วีดีโอกิจกรรม 10072
แผนผังโรงเรียน 14024
ภูมิทัศน์ 12316
พันธกิจ 9569
วิสัยทัศน์ 10992
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 3382

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  688  ครั้ง
  • เดือนนี้:  50,231  ครั้ง
  • ปีนี้:  235,529  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,310,946  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย