ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 21870
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5461
ติดต่อเรา 15896
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5587
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4653
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4017
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5145
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5598
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6408
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5880
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7360
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9206
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3531
แคแสดคืนถิ่น 2557 4330
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4681
กระดานข่าว Education Hub 2061
กิจกรรม Education Hub 2085
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 27480
ข้อมูลครูและบุคลากร 3388
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 2065
เกี่ยวกับ Education Hub 1697
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3877
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4997
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7181
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7551
กลุ่มกิจการนักเรียน 6600
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4739
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5268
กลุ่มวิชาการ 7219
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4580
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4664
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4440
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9886
เพลงมาร์ชโรงเรียน 17954
วีดีโอกิจกรรม 9503
แผนผังโรงเรียน 13230
ภูมิทัศน์ 11679
พันธกิจ 9089
วิสัยทัศน์ 10459
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 1108

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  513  ครั้ง
  • เดือนนี้:  0  ครั้ง
  • ปีนี้:  65,902  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,571,933  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย