ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 20995
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5164
ติดต่อเรา 15318
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5356
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4426
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3811
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4930
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5373
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6169
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5672
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7047
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8749
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3389
แคแสดคืนถิ่น 2557 4157
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4492
กระดานข่าว Education Hub 1915
กิจกรรม Education Hub 1917
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26654
ข้อมูลครูและบุคลากร 3013
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1913
เกี่ยวกับ Education Hub 1591
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3719
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4803
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6971
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7262
กลุ่มกิจการนักเรียน 6353
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4524
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5002
กลุ่มวิชาการ 6882
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9234
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4380
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4448
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4277
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9667
เพลงมาร์ชโรงเรียน 16721
วีดีโอกิจกรรม 9325
แผนผังโรงเรียน 12906
ภูมิทัศน์ 11478
พันธกิจ 8927
วิสัยทัศน์ 10248
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 22

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  254  ครั้ง
  • เดือนนี้:  1,406  ครั้ง
  • ปีนี้:  342,404  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,348,015  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย