โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิดปิดงาน TJ-SIF 2019 ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมพิธีกร “ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Master of Ceremonies Trainnig Camp:MC-CAMP 2019) ซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้รับอนุเคราะห์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อรนุช ปวงสุข และ ดร.ณัฏยา ศรีศักดา และ คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ.
พิธีเปิดโดย ผอ.ชาตรี ประดุจชนม์ 

Master of Ceremonies Trainnig Camp:MC-CAMP 2019

 

 

 

เครดิตภาพ: ครูบารเมษฐ์ สิมพร

ลำดับที่: 703 หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ alias: 2019052403
 แก้ไขล่าสุด:  :16   มิถุนายน   2562  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 305 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
533วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีการศึกษา2562..821กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2562.. 359วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ประจำปี2562.....434ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก-Hiroshima-University-High-School-ประเทศญี่ปุ่น..294ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีInternetofthink(IoT)..328การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารทุกชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562..907วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี​กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี..407กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2562..371กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2562..337การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2562..208การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562..347กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2562..190กิจกรรมพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561จัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2562..208กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี2562..306ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)..241ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา2562..1833กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2562..867พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2561..760กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561..379กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ิงแวดล้อมมุกดาหาร.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  330  ครั้ง
  • เดือนนี้:  90,238  ครั้ง
  • ปีนี้:  740,352  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,465,719  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย