โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา พ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง:   การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม สติปัญญา ในวัยทารกและวัยก่อนเรียน
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสุภัคชญา   สินพูน

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     
ปีที่พิมพ์:   2559
     
คำชี้แจง:  

1. นักเรียนรับซองกิจกรรมจากครู ดำเนินการเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม นักเรียนที่เหลือให้เป็นสมาชิก ส่วนประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่อไป
2. ประธานกลุ่มรับซองกิจกรรม ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในซองว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจากรายการหลังซองบัตร แล้วอ่านบทบาทหน้าที่ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ดังนี้
หน้าที่
ประธานกลุ่ม ทำหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมตามกำหนด ดูแลให้สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติกิจกรรม และเป็นผุ้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเลขานุการกลุ่ม ทำหน้าที่ บันทึกข้อตกลงของกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมหรือในการลงมติใดๆ
สมาชิกกลุ่ม ทำหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็น
3. ประธานกลุ่มชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียน
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
5. ประธานกลุ่มควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมตามกำหนดในบัตรกิจกรรม

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม สิตปัญญา ในวัยทารกและวัยก่อนเรียน

 

     

ลำดับที่: 388 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2016092601
 แก้ไขล่าสุด:  :11   เมษายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1272 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,742  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย