โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่อง:   วัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางบงกช   สุทธิประภา

   ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     
ปีที่พิมพ์:   2559
     
คำชี้แจง:  

1.ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่1 ชื่อเรื่อง New Year’s Day Celebration กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งหมด 10 ชุด ดังนี้. 

1.1 New Year’s Day Celebration
1.2 ongkran Festival
1.3 The Candle
1.4 Long Boat Racing
1.5 The End of Buddhist Lent Day
1.6 Kaengkabao
1.7 Manophirom Beach
1.8 The Second Thai-Lao Friendship Bridge
1.9 Indo – China Market
1.10 Phuphathoep National Park


2. เนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้คำถามก่อนเรียน (Before Reading) เป็นคำถามที่เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ก่อนการอ่านเนื้อเรื่อง
เนื้อหาประกอบด้วยภาพกิจกรรมที่หลากหลาย มีสีสัน สดสวยคำถามหลังเรียน เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้

Part A : Vocabulary
Part B : Vocabulary Exercise
Part C : Grammar Practice
Part D : Answer the Questions

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช

 

     

ลำดับที่: 403 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2016121901
 แก้ไขล่าสุด:  :11   เมษายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 357 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
562การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..393ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..1003แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..484การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..425การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..358ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..1293ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..964ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..972รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..972เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..756การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..1277บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..796การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..1267การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  580  ครั้ง
  • เดือนนี้:  55,051  ครั้ง
  • ปีนี้:  58,099  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,973,376  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย